Month: Május 2016

Hírlevél 2016. április-május

A tartalomból:

  • Törvényjavaslat egyes adótörvények módosításáról
  • Törvényjavaslat a jövedéki adóról
  • Külön engedély nélkül lehetséges harmadik fél hirdetéseinek közzététele a Facebook közösségi oldalakon
  • Programdíjat szedhetnek a jelentős befolyásoló erejű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatók
  • Csökkentek a roamingdíjak az Unióban
  • Egy év haladék a tőkeminimum alatti korlátolt felelősségű társaságok részére
Hírlevél 2016. április-május - teljes hírlevél letöltése PDF-ben
Bővebben

Törvényjavaslat egyes adótörvények módosításáról

A nemzetgazdasági miniszter 2016. május 3-án törvényjavaslatot nyújtott be az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról, mely – többek között – rendelkezik a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény („Ratv.”), valamint a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény („Neta tv.”) módosításáról.

A Neta tv. a javaslat szerint új definíciókkal egészülne ki, meghatározásra kerülne például a gyógynövényes ital fogalma, mely azon felül, hogy a jövedéki adóról szóló törvény szerinti alkoholtermék, amely adalékanyagot nem tartalmaz és legalább hét különböző növényből származó gyógynövény felhasználásával előállított ital, valamint összes gyógynövénytartalma meghaladja a meghatározott mennyiséget, meg kell, hogy feleljen annak a kritériumnak is, hogy az ital ízében és illatában a felhasznált gyógynövények íze és illata a domináns. A módosító javaslat alapján a 2017. január elsejétől – többek között – csak ezen definíciónak megfelelő gyógynövényes italok mentesülnének majd a törvényben meghatározott adófizetési kötelezettség alól.

A Ratv. módosítás – ha a javaslat mostani szövege szerint kerül elfogadásra – kizárólag a közzétevőket érinti, rájuk róna további kötelezettségeket annak érdekében, hogy az adóhatóság által regisztrált közzétevői adóalanyokká váljanak (a külföldiek), teljesítsék a közzétevői nyilatkozattételi kötelezettségüket (azok akik nem szerepeltetik magukat a közzétevői nyilvántartásban), illetve eleget tegyenek az adóbevallási es -befizetési kötelezettségüknek (minden közzétevői adóalany). A javaslat Ratv. módosítását érintő rendelkezései szintén 2017. január elsejétől léphetnek hatályba. E témában készült részletes összefoglalónkat megtalálhatják honlapunkon az állásfoglalások között.

Hangsúlyozzuk, a fenti törvények módosítása még csak törvényjavaslat.

Bővebben

Törvényjavaslat a jövedéki adóról

2016. május 3-án került benyújtásra a jövedéki adóról szóló új törvény javaslata. A javaslat indoklása alapján az új törvény célja a szabályozás egyszerűsítése, egyértelműbbé és átláthatóbbá tétele, az adminisztrációs terhek csökkentése, valamint a visszaélések lehetőségének minimálisra csökkentése. Amennyiben elfogadásra kerül a javaslat az új törvény 2016. november 1-jén léphet hatályba, ez azonban csak az átmeneti rendelkezések hatályba lépését érinti, a lényegi rendelkezések 2017. január 1-jén lépnének hatályba, a vámhatósági adómegállapításra vonatkozó rendelkezés pedig 2018. január 1-jén.

Bővebben

Külön engedély nélkül lehetséges harmadik fél hirdetéseinek közzététele a Facebook közösségi oldalakon

2016. áprilisában megváltozott a Facebook közösségi oldalakra („Oldal”) vonatkozó szabályzata, így mostantól külön engedély nélkül is lehetséges az Oldalakon az ún. „Branded Content” közzététele, azaz bizonyos kivételektől eltekintve minden olyan tartalom közzététele, legyen az akár szöveges poszt, kép, videó vagy link amely szerepeltet egy, az Oldaltól különböző harmadik felet (terméket, márkát, szponzort, hirdetőt, stb).

Míg a korábbi szabályok szerint az Oldalakon a Facebook engedélye nélkül tilos volt harmadik fél hirdetéseit elhelyezni, az új Branded Content Policy lehetővé teszi az „Ellenőrzött Oldalnak” minősülő Oldalak számára, hogy a szabályzatnak megfelelően külön engedély nélkül – az adott harmadik fél megjelölésével – elhelyezzék harmadik felek hirdetéseit.

Bővebben

Programdíjat szedhetnek a jelentős befolyásoló erejű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatók

2016. április 26-án lépett hatályba a 86/2016. (IV. 25.) Kormányrendelet, melynek köszönhetően a továbbiakban a jelentős befolyásoló erejű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatók (vagyis az RTL és a TV2)  legnagyobb átlagos közönségarányú médiaszolgáltatásuk, azaz a TV2 és a RTL Klub tekintetében is jogosultak programdíjra. Erre a műsorterjesztővel kötött megállapodás alapján lesz lehetőség, melynek tartalmát a médiaszolgáltató és a műsorterjesztő szabadon állapítják meg, így a díjnak nincs felső határa.

Bővebben

Csökkentek a roamingdíjak az Unióban

A felhasználók számára kedvezően módosította 2016. április 30-tól az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendeletet az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2120 rendelete.

Roaming, azaz a mobiltelefon szolgáltatások külföldön történő használata során a szolgáltatók a hazai előfizetői díjakon felül a roamingra tekintettel többletdíjat számíthatnak fel. A módosítások a felszámolható többletdíjak mértékét szabályozzák.

A rendelet értelmében a hívások kezdeményezéséért, SMS-ek küldéséért és az adatátviteli szolgáltatásokért felszámolt többletdíj nem haladhatja meg rendeletben meghatározott maximális díjakat (0,05 EUR/perc híváskezdeményezés, 0,02 EUR/SMS SMS küldés; 0,05 EUR/MB adatátvitel), illetve a belföldi ár és a többletdíj együttes összege nem haladhatja meg hívásindításnál a percenkénti 0,19 EUR, az SMS-enkénti 0,06 EUR, illetve a megabájtonkénti 0,20 EUR összeget. Ezen felül a hívások fogadásért felszámított többletdíj is szabályozásra került, mely nem haladhatja meg a hívásvégződtetési díjak rendeletben meghatározott súlyozott átlagát. Fontos kiemelni azonban, hogy a rendelet csak a nemzetközileg érvényes nettó árat határozza meg, így a tényleges árat még növeli az Áfa összege.

2017. június 15-től pedig várhatóan az Unió területén a hang-, az SMS-, valamint az adatszolgáltatás körében kivezetésre kerülnek a roaming szolgáltatásokért felszámítható többlet díjak.

Bővebben

Egy év haladék a tőkeminimum alatti korlátolt felelősségű társaságok részére

Márciusban módosította az Országgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló törvény (Ptké.) gazdasági társaságok új Ptk-ra való áttéréssel kapcsolatos rendelkezéseit.

Egy év haladékot kaptak azon korlátolt felelősségű társaságok, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, így a 2016. március 15. helyett legkésőbb 2017. március 15-éig kötelesek a törzstőkéjüket megemelni, mely döntéssel egyidejűleg kell dönteniük a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről is.

A minimum hárommilliós jegyzett tőkéjű kft-k létesítő okiratának hatályosítására azonban továbbra is a 2016. március 15. véghatáridő vonatkozik.

Bővebben