Month: July 2017

Hírlevél 2017. július

A tartalomból:

  • Módosult a székhelyszolgáltatásról szóló rendelet
  • 2018. január 1-jétől kötelező lesz bejelenteni a cégek külföldi bankoknál vezetett számláit
  • Önálló hivatal lett a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályából
  • 8,12 millió forint összegű bírság szabálytalan termékmegjelenítés és a támogatási szabályok megsértése miatt
  • Jogsértő szerencsejáték-hirdetések
  • UPDATE! Augusztus 30-ig kötelező regisztrálni a jövőre induló cégkapura
  • Augusztus 30-ig kötelező regisztrálni a jövőre induló cégkapura
Hírlevél 2017. július - Teljes hírlevél letöltése PDF-ben
Bővebben

Módosult a székhelyszolgáltatásról szóló rendelet

Július 19-én lépett hatályba a székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017 (VI.1.) számú 2017. július 1-jétől hatályos IM rendeletet is módosító újabb IM rendelet.

A módosító rendelet egyik legfontosabb rendelkezése, hogy míg eddig a székhelyszolgáltató csak a kizárólagos tulajdonában álló ingatlanra, vagy olyan ingatlanra köthetett szerződést, amelyre a használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték, a módosítás alapján mostantól egyéb esetekben is lehetőségük van székhelyszolgáltatást nyújtani a cégeknek, hiszen amennyiben az adott cég nem felel meg a fenti feltételeknek, de rendelkezik az ingatlan tulajdonosának előzetes hozzájárulásával és a következő feltételek közül valamelyik fennáll: a székhelyszolgáltató, illetve a megbízó cég kapcsolt vállalkozások, jelentős tulajdoni részesedésű vagy egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozások, avagy a székhelyszolgáltató a megbízó cég kézbesítési megbízottjaként van a cégjegyzékben bejegyezve, vagy a felek között a székhelyszolgáltatáson túl tartós könyvvezetési jogviszony áll fenn, ezekben az esetekben is lehetőség nyílik székhelyszolgáltatás nyújtására.

A székhelyszolgáltatásról szóló rendelet egyekben rendelkezik a felek közötti megbízási szerződésről, valamint a székhelyszolgáltató kötelezettségeiről a cég iratai és ingóságai őrzésével, a cég cégtáblájának elhelyezésével, a postai küldemények átvételével, illetve az adózás rendjéről szóló törvény szerinti bejelentési kötelezettségével kapcsolatosan. A módosítás ezen kötelezettségek körében pontosítja, hogy a cég cégtáblája az ingatlanon közterületről jól látható helyen kell, hogy elhelyezésre kerüljön, a postai küldemények kapcsán pedig rögzíti, hogy nincs lehetőség olyan postai szolgáltatás igénybevételére, amely eredményeképpen a küldemény átvételére a székhelytől eltérő címen kerüljön sor.

Végül, a módosításnak köszönhetően majdnem egy évvel, azaz 2018. június 30. napjáig kitolódik azon határidő, ameddig a felek kötelesek jogviszonyukat a rendeletben előírásainak megfelelően módosítani, valamint, ha írásbeli szerződést eddig az időpontig nem kötöttek, kötelesek a székhelyszolgáltatásra vonatkozó szerződésüket írásba foglalni.

Bővebben

2018. január 1-jétől kötelező lesz bejelenteni a cégek külföldi bankoknál vezetett számláit

2018. január 1-jén lépnek hatályba az egyes adótörvényeket módosító 2017. évi LXXVII. törvény adózás rendjéről szóló törvényt (Art.) érintő rendelkezései, melyek elsődlegesen a gazdaság fehérítését célozzák – áll a törvény általános indokolásában.

Ennek megfelelően az Art. új rendelkezései jövő évtől bejelentési kötelezettséget írnak elő a belföldi gazdasági társaságok számára, amennyiben külföldi bankszámlával rendelkeznek. A bejelentésnek tartalmaznia kell majd a cég külföldi pénzintézetnél vezetett valamennyi érvényes számlaszámát, a számlát vezető pénzintézet nevét, illetve a számla nyitásának és lezárásának napját is. A 2018. január 1-jén érvényes külföldi számlaszámokat legkésőbb 2018. január 31-éig kell majd a NAV-hoz írásban bejelenti a megfelelő formanyomtatványon, új cég alapítása esetében pedig a határidő a bejegyzési kérelem benyújtásától számított 15 nap lesz. Amennyiben a társaság hibásan, hiányosan, valótlan adatokkal, illetve késedelmesen vagy egyáltalán nem teljesíti ezen bejelentési kötelezettségét, 600 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal számolhat.

Bővebben

Önálló hivatal lett a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályából

A 2017. július 6-án hatályba lépett kormányrendelet alapján a szerencsejáték-szervezés állami felügyelete körébe tartozó feladatokat a továbbiakban a NAV-ból kivált és már önálló hivatalként működő Szerencsejáték Felügyelet látja el. Az új hivatal vezetését a hivatal elnöke, felügyeletét pedig a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter látja el.

A Felügyelet az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el a szerencsejáték-szervezés állami felügyelete körébe tartozó feladatokat, így különösen a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény (Szjtv.) hatálya alá tartozó tevékenységek hatósági felügyeletét, mely keretében felügyeli és ellenőrzi a szerencsejáték-piacot, eljár továbbá az engedélyezési eljárásokban, fellép az illegális, engedély nélküli szerencsejáték-szervezőkkel szemben, ellátja a szerencsejáték-felügyelettel összefüggő nyilvántartási feladatokat, valamint a játékosvédelemmel, illetve felelős játékszervezéssel kapcsolatos feladatokat.

Bővebben

8,12 millió forint összegű bírság szabálytalan termékmegjelenítés és a támogatási szabályok megsértése miatt

Összesen ennyivel sújtotta az NMHH Médiatanácsa a TV2 szolgáltatóját a termékmegjelenítésre, illetve a támogatott médiatartalmakra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt.  A jogsértések 2017. év első negyedévében a TV2 csatornán sugárzott Stahl konyhája című műsorhoz kapcsolódó Ragyogó ötletek című szegmens közzétételekor valósultak meg. Habár a műsorszám elején felhívták a figyelmet a termékmegjelenítésre, a műsorban több, összesen 14 alkalommal szerepeltettek a Médiatanács döntése szerint indokolatlan hangsúllyal, hosszasan, kiállításszerűen egy adott mosogatógép-tisztító márkát, megszegve ezzel az Mttv. termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámok kapcsán előírt követelményeit. Ezen túlmenően a Tanács megítélése szerint az érintett műsorszámban szintén több alkalommal közvetlenül ösztönöztek a támogató termékének megvásárlására, mellyel az Smtv. támogatásokra vonatkozó szabályait is megsértették.

Bővebben

Jogsértő szerencsejáték-hirdetések

Az NMHH 2017. júliusi közleménye szerint figyelmeztetésben részesítették az M4 Sport, a Spíler TV, a Sport1 és a Sport2 médiaszolgáltatóit engedély nélküli szerencsejáték-szervező reklámjai miatt. A csatornákon tavasszal egy futballkönyv-kötet hirdetéseit tették közzé, melyen közvetett kereskedelmi üzenetként a könyv borítóján és oldalain megjelent az Unibet cég logója, mely egy, a NAV engedélye nélkül működő fogadóiroda.

Bővebben

UPDATE! Augusztus 30-ig kötelező regisztrálni a jövőre induló cégkapura

Időközben elérhetővé vált a regisztrációs felület, melyen a gazdálkodó szervezetek online módon kezdeményezhetik regisztrációjukat a cégkapura.

A regisztrációt a cég törvényes képviselője végezheti el, amennyiben a képviseletre két személy együttesen jogosult, a regisztráció a két képviseleti jogosult egybehangzó akaratnyilvánításával tehető meg, mely esetben az egyik jogosult lesz a regisztráció létrehozója, a másik pedig a jóváhagyója.

A regisztráció ezen a linken kezdeményezhető.

A felületre való bejelentkezés után a cég képviselőjének azonosítása jelenleg Ügyfélkapu vagy Részleges kódú telefonos azonosítás útján történhet, majd ez követően válik elérhető a tényleges regisztrációs felület. Az általános szerződési feltételek elfogadása után ezen a felületen kell igazolni a képviseletre való jogosultságot, valamint megadni a cég adószámát és regisztrálni a kívánt email címet. Végül regisztrálni kell egy természetes személyt, akit a cég cégkapumegbízottjának szeretnénk kijelölni, vagyis aki a jövőben kezeli majd a cég számára a Cégkaput, illetve elvégezi a szükséges adminisztrációs teendőket.
A sikeres regisztrációt követően letölthető a regisztráció beérkezéséről szóló visszaigazolás, melyet elektronikusan is továbbít a rendszer a megadott email címre.

Korábbi cikkünk e témában itt érhető el.

Bővebben

Augusztus 30-ig kötelező regisztrálni a jövőre induló cégkapura

A cégkapu tulajdonképpen az Ügyfélkapu vállalkozások számára készült verziója. 2018. január 1-jétől kezdve a hivatalok ezen keresztül kommunikálhatnak és küldhetnek hivatalos iratokat a vállalkozásoknak, mely ugyanolyan jogi hatással bír majd, mintha leveleztek volna. A regisztráció a cégek számára kötelező, erre 2017. július 1. és augusztus 30. között van lehetőség. Azt viszont még pontosan nem tudjuk, hogy ezt hol és milyen módon lehet majd megtenni.

A cégkapura minden gazdálkodó szervezetnek (ezen szervezetek listája elérhető ezen a linken) kötelező regisztrálni 2017. augusztus 30-ig bezárólag, továbbá be kell jelenteniük az elektronikus kapcsolattatásra szolgáló elérhetőségeiket (email-címeiket) és telefonszámaikat az úgynevezett Rendelkezési Nyilvántartásba. Erről bővebben az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben lehet tájékozódni.

A Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) online felületére Ügyfélkapu-azonosítóval illetve jelszóval már be lehet lépni, azonban a céges elérhetőségek bejelentésére szolgáló funkció még nincs élesítve. Egyelőre nincs tudomásunk arról, hogy az elérhetőségeket milyen módon lehet megadni, és hogy a regisztráció elmaradásának milyen következményei lehetnek. Amint lesz fejlemény a regisztrációt illetően, megküldjük erről szóló tájékoztatónkat.

Bővebben