Month: July 2018

Módosult az Infotörvény

2018. június 29-én változatlan tartalommal kihirdették és azt követő napon hatályba is lépett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2018. évi XIII. törvény.

Ahogy arról május végén már hírt adtunk a módosító törvény javaslatának benyújtása kapcsán, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) került kijelölésre a GDPR-ban megállapított feladat- és hatáskörök elvégzésére a Magyarország joghatósága alá tartozó jogalanyok tekintetében, illetve az is bekerült a törvénybe, hogy a GDPR előírásainak első alkalommal történő megsértése esetén elsősorban figyelmezetik az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót a jogsértésre.

2018. június 19-én azonban az Országgyűléshez beterjesztették az Infotörvény érdemi módosítását célzó T/623. számú törvényjavaslatot is, amely jelenleg előterjesztői tájékoztató benyújtására vár. A törvényjavaslat szövege ezen a linken érhető el.

Az érdemi módosításokat célzó javaslat az egyéb ágazati törvények, így például a Reklámtörvény módosítását nem tartalmazza.

Hangsúlyozzuk, hogy a fenti linken elérhető szöveg még csak javaslat. Folyamatosan nyomon követjük a törvényalkotási eljárást és értesítjük Önöket a fejleményekről.

Bővebben

2018. július 1-től változott a Cégtörvény

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 2018. július 1-től számos pontban változik. Alábbiakban röviden megemlítjük a legfontosabb változásokat.

A cégbíróság a jövőben a természetes személyek nyilvántartását vezető szerv értesítése alapján automatikusan jegyzi be a cégjegyzékbe a természetes személy lakcímének változását.

A természetes személyek nyilvántartását vezető szerv továbbá haladéktalanul értesíti a cégbíróságot a természetes személy halálának tényéről, valamint időpontjáról. Ha az elhunyt személy gazdasági társaságban vezető tisztségviselő, képviseleti joggal rendelkezik vagy felügyelő bizottsági tag, akkor a cégbíróság az elhunyt személyt automatikus végzéssel törli a cégjegyzékből.

A cégbíróság a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok vonatkozásában a kizáró okok fennállásának ellenőrzése céljából évente adatigényléssel fordul a bűnügyi nyilvántartó szervhez. A bűnügyi nyilvántartó szerv kizáró okot tartalmazó értesítése alapján a cégbíróság a céggel szemben hivatalból törvényességi felügyeleti eljárást indít.

A jövőben nem a cégbíróságnak, hanem az adóhatóságnak kell bejelenteni az egyszerűsített végelszámolás megindítását. A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján automatikusan jegyzi be a cégjegyzékbe a „v.a.” toldatot és az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját. A cégbíróság az adóhatóság értesítését követően automatikus intézkedéssel teszi közzé a Cégközlönyben a végelszámolási közleményt.

Az egyszerűsített végelszámolás befejezését is az adóhatóságnak kell bejelenteni, amelyről az adóhatóság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot. Az adóhatóság a cég bejelentésétől számított harminc napon belül elektronikus úton értesíti a cégbíróságot, ha a cég törlésének adóigazgatási és társadalombiztosítási szempontból akadálya nincs.

Bővebben