Month: Augusztus 2018

Eljárást indított a GVH az online társkereső be2-val szemben

A Gazdasági Versenyhivatal amiatt indított versenyfelügyeleti eljárást az online társkereső szolgáltatást nyújtó be2 S.à.r.l. (be2)-val szemben, mert a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát feltételezetten megsértette.

A GVH már korábban is, az ún. ICPEN Sweep-et követően beszámolt arról, hogy kiterjedtebb figyelmet kíván fordítani azon oldalak gyakorlatainak megvizsgálására, amelyek online társkereső szolgáltatást nyújtanak. Ennek fényében a be2 magatartását tükröző piaci jelzések – melyek a GVH tudomására jutottak – következtében határozta el a GVH a versenyfelügyeleti eljárás megindítását. Ennek függvényében vizsgál a Versenyhivatal több olyan, a www.be2.hu által tanúsított, az online felületen nyújtott szolgáltatással kapcsolatos magatartást, amelyek miatt felvetődhet a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak a be2 általi folytatása.

A GVH számos ponton megvizsgálja a weboldal működtetését, például azt is, hogy

 • csakugyan ingyenesen nyújtja-e az online szolgáltatását, vagy felmerülhetnek-e esetleges korlátozások a tagok számára;
 • a prémium előfizetés automatikus meghosszabbodására vonatkozó, valamint ezen időtartam alatt nyújtandó pénzbeli ellenszolgáltatásra irányuló tájékoztatást egy átlagos fogyasztó észreveheti-e;
 • a tájékoztatásában feltüntetett, a szolgáltatását igénybe vevők száma hiteles információ-e;
 • a honlapján úgy tette-e közzé a szolgáltatás leírását az általános szerződési feltételekkel (ÁSZF) együtt, hogy az magában foglalja-e azon információkat, melyek a fogyasztó számára a szolgáltatás véleményezéséhez szükségesek; valamint
 • a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés felmondásáról való tájékoztatás, kereskedelmi kommunikáció sérti-e a tisztességes kereskedelmi gyakorlat követelményét:

  ->> figyelemmel arra, hogy míg a szolgáltatás igénybevétele egy egyszerű kattintással megtörténhet, addig annak felmondása alaki feltételekhez, követelményekhez kötött és így például csak úgy tudja a fogyasztó a szerződést érvényesen felmondani, ha azt postai úton megküldi a szolgáltatónak;
  ->> figyelemmel arra, hogy kereskedelmi kommunikációk eltérő gyakorlatot mutatnak a szerződés felmondásának határidejére vonatkozóan, így annak megkeresése indokolatlan terhet ró a fogyasztóra;
  ->> figyelemmel arra, hogy a fogyasztó döntési opcióit nem egyenletes szisztéma alapján jeleníti meg (pl. a fogyasztó profiljának megszüntetésének a lehetőségét a többi lehetőségtől elválasztva, máshol mutatja).

Az eljárás megindításának ténye nem jelenti feltétlenül annak megállapítását, hogy a vállalkozás jogsértő módon járt el. Az eljárás a kérdéses tények rendezésére, valamint ebből következően a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul.

Az eljárás lefolytatására három hónapos időtartam áll rendelkezésre, amelyet indokolt esetben két alkalommal, maximum két hónappal lehet meghosszabbítani.

Bővebben

Hírlevél 2018. június-július

A tartalomból:

 • Kihirdették az Infotörvény érdemi módosítását célzó törvényt
 • Megtévesztő hitelkártya-ajánlatai miatt bírságolta az MNB a Budapest Bankot
 • Az Európai Bizottság szerint az Airbnb kereskedelmi gyakorlatával uniós fogyasztóvédelmi szabályokat sért
 • Módosult az Infotörvény
 • 2018. július 1-től változott a Cégtörvény
 • Az NMHH döntése szerint az SMS-üzenetes telefonegyenleg feltöltés visszaélésekre ad lehetőség
 • Üdülési joggal rendelkezők megtévesztése miatt mintegy 41 millió forint bírságot szabott ki a GVH
Hírlevél 2018. június-július - Teljes hírlevél letöltése PDF-ben
Bővebben

Kihirdették az Infotörvény érdemi módosítását célzó törvényt

A GDPR hatályba lépése szükségessé tette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) módosítását, melyet a GDPR rendelet hatályba lépése után nem sokkal valamelyest módosítottak is annyiban, hogy a GDPR előírásainak első alkalommal történő megsértése esetén csak figyelmeztetik az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót a jogsértésre, továbbá kijelölték a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a GDPR-ban megállapított feladat- és hatáskörök elvégzésére.

Ahogy arról már korábban hírt adtunk, az igazságügyminiszter 2018. június 19-én terjesztette be az Országgyűléshez az Infotörvény érdemi módosítását célzó törvényt. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XXXVIII. törvényt 2018. július 25-én hirdették ki és azt követő napon hatályba is lépett.

Bővebben

Megtévesztő hitelkártya-ajánlatai miatt bírságolta az MNB a Budapest Bankot

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2018. július 13-án megjelent sajtóközleménye szerint a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. (Budapest Bank) tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított a fogyasztókkal szemben, amikor a hitelkártyákhoz kapcsolódó ügyfélmegtartó és használatösztönző programjában ígért kedvezményeket egyáltalán nem, vagy csak késedelmesen írta jóvá, továbbá olyan fogyasztókat is megkeresett ajánlatával, akik a kedvezmény feltételeinek meg sem feleltek.

A jegybanki ellenőrzés megállapította, hogy a Budapest Bank olyan ajánlatokkal kereste meg a hitelkártya-szerződésük megszüntetését kezdeményező ügyfeleit, amelyek a kártya megtartására, további használatára ösztönözték őket. Az ajánlatok szerint amennyiben az ügyfél eláll felmondási szándékától, úgy a bank meghatározott kártyaforgalom teljesülése esetén pénzvisszatérítést, díjelengedést, illetve egyéb kedvezményeket biztosít számukra.

Azonban számos alkalommal előfordult, hogy a bank nem a vállalt összegben, illetve határidőn belül, vagy egyáltalán nem írta jóvá az ajánlatban szereplő kedvezményt. Emellett olyan ügyfeleket is megkeresett ajánlatával, akik a promócióban foglalt kitételeknek nem feleltek meg.

Az MNB megállapította, hogy Budapest Bank a kedvezmények népszerűsítésével és elérhetőségével kapcsolatos megtévesztő gyakorlata befolyásolta a fogyasztókat, akik eredeti elhatározásuk ellenére sok esetben mégis a hitelkártya megtartása és további használata mellett döntöttek.

Az MNB 7,5 millió forint bírságot szabott ki a jogsértés miatt, egyúttal kötelezte a Budapest Bankot, hogy ajánlataival csak az igénybevételre jogosult ügyfeleket keresse meg, a kedvezményeket pedig a promócióban vállaltak szerint teljesítse.

A Budapest Bank már az eljárás alatt megkezdte ügyfélmegtartó programjának felülvizsgálatát, és az elmaradt kedvezmények jóváírását, melyet a jegybank enyhítő körülményként értékelt.

Bővebben

Az Európai Bizottság szerint az Airbnb kereskedelmi gyakorlatával uniós fogyasztóvédelmi szabályokat sért

Az Európai Bizottság 2018.07.16-án megjelent sajtóközleménye szerint az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok és a Bizottság felszólították a szálláshelyek online piacterét üzemeltető Airbnb Ireland, private unlimited company-t (Airbnb), hogy hozza összhangba szerződési feltételeit az uniós fogyasztóvédelmi szabályokkal, és átláthatóan tüntesse fel árait.

Az uniós hatóság szerint az Airbnb jelenleg tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat többek között árainak feltüntetési módjával, a magán- és a hivatásos vendéglátók elkülönítésével, illetve a szállásadás lemondására vonatkozó feltételeivel, ezért számos változtatást követelnek az Airbnb-től.

Az Airbnb-nek módosítania kell az árak bemutatásának módját oly módon, hogy a fogyasztók számára könnyen átlátható legyen, hogy milyen szolgáltatásért várhatóan mennyit kell fizetniük, és hogy a teljes, a vonatkozó költségeket és díjakat is tartalmazó árat lássák, vagy ha a végső ár kiszámítása előre nem lehetséges, úgy arról egyértelmű tájékoztatást kapjanak. Továbbá meg kell jelölnie, hogy magán- vagy hivatásos vendéglátó tette a szállásajánlatot, tekintve, hogy eltérő fogyasztóvédelmi szabályok vonatkoznak rájuk, mindezek mellett pedig szerződési feltételeit összhangba kell hoznia az uniós fogyasztóvédelmi szabályokkal.

Végezetül egyértelműen tájékoztatnia kell a fogyasztókat a rendelkezésükre álló visszatérítési és jogorvoslati lehetőségekről és meg kell adnia a lehetőséget számukra, hogy kártérítési igénnyel, és online vitarendezési lehetőséggel éljenek.

Az Airbnb-nek augusztus végéig kell részletes megoldási javaslatokat tennie arra, hogy hogyan hozza összhangba magatartását az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályokkal. Ha a Bizottság és az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok az Airbnb javaslatait nem tekintik kielégítőnek, jogérvényesítési eljárást alkalmazhatnak vele szemben.

Az Airbnb ellen fenti magatartása miatt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is kezdeményezett versenyfelügyeleti eljárást 2016-ban, melynek lezárásaként végül nem szabott ki bírságot elfogadva az Airbnb kötelezettségvállalását.

Az Airbnb többek között vállalta, hogy magyar nyelvű weboldalain a fogyasztók – miután megadták utazásuk dátumát – a teljes, valamennyi díjtételt tartalmazó árat látják majd, továbbá a fogyasztók kereséskor figyelmeztető üzenetet látnak majd arról, hogy a teljes árat csak a dátum és a vendégek számának megadását követően ismerhetik meg. Azt is vállalták továbbá, hogy megszüntetik a pénzváltásból és a kerekítésből adódó eltéréseket is.

A GVH arra számít, hogy a fenti korrekcióknak köszönhetően a szálláshelyeket keresők tudatosabb döntéseket hozhatnak az árak pontosabb ismeretében.

Bővebben