Month: Január 2019

Adatvédelmi hatásvizsgálat kötelező esetei

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elkészítette a GDPR 35. cikk (4) bekezdés szerinti jegyzékét (elérhető itt), amelyben azon adatkezelési műveletek kerülnek felsorolásra, melyek esetén kötelező az adatvédelmi hatásvizsgálat készítése.

Ilyen adatkezelési műveleteknek minősülnek – többek között – az alábbi esetek:

  • biometrikus adatok kezelése, ha azok kezelése módszeres megfigyelésre irányul vagy kiszolgáltatott helyzetben lévő érintettekkel kapcsolatos;
  •  hitelképesség vagy fizetőképesség értékelése nagyszámú személyes adatok vagy módszeres értékelés útján;
  • profilozási céllal gyűjtött személyes adatok kezelése;
  •  joghatással vagy hasonló jelentős hatással járó automatizált döntéshozatal;
  • okosmérők használata;
  • munkavállalók munkájának megfigyelése.

Különösen jelentős, hogy a NAIH a munkavállalók munkájának megfigyelése esetén is adatvédelmi hatásvizsgálat elkészítését írja elő. Ilyen megfigyelésnek minősül például a GPS megfigyelő autóban történő elhelyezése, kamerás megfigyelés lopás vagy csalás megelőzése céljából.

Az adatvédelmi hatásvizsgálatokat az adatkezelés megkezdését megelőzően kell elkészíteni, ebben értékelni szükséges, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Tartalmaznia kell legalább az adatkezelési műveletek módszeres leírását és az adatkezelési célok ismertetését, valamint azok szükségességi és arányossági vizsgálatát, az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálatát, illetve a kockázatok kezelésére irányuló intézkedések bemutatását.

A Hatóság kiemelte, hogy az adatkezelőknek folyamatosan értékelniük kell az adatkezelési tevékenységeikből eredő kockázatokat, vagyis az adatvédelmi hatásvizsgálat sem egy egyszeriben teljesítendő kötelezettség, hanem egy folyamatosan végezendő vizsgálat.

Bővebben

Módosult a közbeszerzési törvény

2019. január 1. napjától módosult a közbeszerzési törvény. A 2018. novemberében elfogadott több lépcsőben hatályba lépő törvénymódosítási csomag 2019. január 1-i hatályú módosításai többek között érintették a hirdetmény nélküli felhívásos eljárásra, a szerződésszegés Közbeszerzési Hatóság részére történő bejelentésre, a jogorvoslati eljárásra, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárási bírságaira vonatkozó rendelkezéseket, illetve a Közbeszerzési Hatóságot és a hatóság keretén belül működő Tanácsot is.

A januári módosításokat követően áprilistól is jelentős változások várhatóak, melynek következtében módosulnak egyebek mellett a szaktanácsadó bevonására vonatkozó szabályok, a kommunikációra, elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó előírások, a nyilvánosságra, az eljárás dokumentálására, a határidők számítására, dokumentumok módosítására és az ajánlatra, részvételi jelentkezésre, valamint ezek elbírálására vonatkozó szabályok, továbbá a dokumentumok módosítására vonatkozó előírások is.

Bővebben

Versenyfelügyeleti eljárás indult az eMAG Black Friday-akciója miatt

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatot indított az eMAG webáruház legutóbbi Black Friday akciója miatt, mert a vállalkozás feltételezhetően megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát.

A GVH a webáruházat üzemeltető S.C. Dante International S.A. ellen indított versenyfelügyeleti eljárást, mert úgy véli, hogy a vállalkozás 2018. novemberi „Black Friday” akciójának árazását, feltételeit nem megfelelően alakította ki és ellenőrizte. A hatóság valószínűsíti továbbá, hogy a cég a várható érdeklődés nagyságához képest a szükséges készletmennyiséget sem megfelelően mérte fel és a szakmai gondosság követelményeit sem tartotta szem előtt.

Az árengedmények és akciók erőteljesen befolyásolják a fogyasztói döntéseket, ez a hatás pedig fokozottabban érvényesül a karácsony előtti időszakban. Az áruház honlapján közzétett becslése szerint a Black Friday napján 2,7 millió felhasználó 6,8 milliárd forint értékben vásárolt az eMAG-on, tehát a fogyasztói döntéshozatal feltételezett torzítása olyan széles körben valósulhatott meg, amely akár a versenyfolyamatokra is hatással lehetett.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása még nem jelenti, hogy a vállalkozás a feltételezett jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul.

A GVH az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet fordított az online gazdasághoz köthető tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra, melynek keretében egy tájékoztatót is közzétett, amelyben összegezte a fogyasztók számára a lényegesebb tudnivalókat.

Bővebben