Month: Február 2019

Hírlevél 2019. január – február

A tartalomból:

  • Adatvédelmi hatásvizsgálat kötelező esetei
  • Módosult a közbeszerzési törvény
  • Uniós megállapodás született a digitális szerzői jogokról
  • Munkáltatók és az erkölcsi bizonyítványok adatkezelése
  • A német Szövetségi Versenyhatóság döntött a Facebook adatkezelése kapcsán felmerülő erőfölénnyel kapcsolatban
Hírlevél 2019. január-február - Teljes hírlevél letöltése PDF-ben
Bővebben

Kamarai hozzájárulás 2019. március 31-ig

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény alapján a gazdálkodó szervezetek minden évben kamarai hozzájárulást kötelesek fizetni, amelynek összege 5.000,- Ft/év, és a tárgyév március 31-ig kell teljesíteni, azaz idén 2019. március 31-ig.

A kamarai hozzájárulásról szóló részletes tájékoztató elérhető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján, ezen a linken.

A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás, amelyet az állami adóhatóság adók módjára hajt be.

Bővebben

GDPR saláta – tárgysorozatba vették a törvényjavaslatot

2019. február 7. napján benyújtásra került az igazságügyi miniszter által az Európai Unió Adatvédelmi Rendeletének megfelelősége érdekében benyújtott GDPR-salátaként emlegetett törvénycsomag, „Az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról” szóló törvényjavaslat.

A tervezet többek között érinteni fogja a munka törvénykönyvét, több eljárásjogi törvényt, valamint személyszállítással kapcsolatos törvényeket is. Az előterjesztett törvényjavaslat szövege elérhető itt.

Bővebben

Munkáltatók és az erkölcsi bizonyítványok adatkezelése

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) január végén kiadta nem hivatalos állásfoglalását az erkölcsi bizonyítványok munkáltató által történő bekérése kapcsán. A NAIH állásfoglalásában kifejtette, hogy a bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatok a munkáltató által az alábbi esetekben kezelhető:

  • törvényi felhatalmazás alapján – ilyen eset például, ha a munkáltató tevékenységében kiskorúak nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tartozik (Mt. 44/A. §); vagy
  • munkáltató jogos érdekében áll, amelyre kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi szerv felügyelete alatt történik és az adatkezelést az érintett jogai és szabadságai tekintetében megfelelő garanciákat nyújtó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi; vagy ha az a tagállami jog szerinti kollektív szerződés alapján lehetséges.

Az adatkezelésre vonatkozólag kiemelte a NAIH, hogy kizárólag az erkölcsi bizonyítvány bemutatására szólíthatja fel a munkáltató a munkavállalót, arról azonban másolatot nem készíthet, az eredeti okiratot nem tárolhatja.

Bővebben

A német Szövetségi Versenyhatóság döntött a Facebook adatkezelése kapcsán felmerülő erőfölénnyel kapcsolatban

A német Szövetségi Versenyhatóság a Facebook adatkezelése kapcsán megállapította, hogy a Facebook az általa gyűjtött adatok által tesz szert versenyelőnyre, a hatóság megállapította, hogy a Facebook adatkezelése nem felel meg a felhasználók kárára a GDPR rendelkezéseinek, főleg a tekintetben, hogy a Facebook által tulajdonolt további vállalkozások (Whatsapp, Instagram, stb.) által begyűjtött adatok összekapcsolásával, valamint harmadik felektől begyűjtött adatok felhasználásával valósul meg.

A hatóság kiemelte, hogy a Facebook domináns piaci helyzetét az általa gyűjtött adatoknak köszönheti, azonban, mivel az adatkezelése a felhasználók kizsákmányolásával jár, így versenyjogi jogsértést is elkövet a társaság, mivel a többi versenytársat akadályozza ez a kizsákmányoló gyakorlat, mert ők nem képesek ilyen mértékű adathalmazok begyűjtésére.

A hatóság többek között megtiltotta a Facebooknak az adatkezelésének jelenlegi formában történő folytatását, felszólította, hogy fejezze be jelenlegi gyakorlatát a már meglévő adatbázisokon és módosítson az adatkezelésén a jövőbeli gyakorlat tekintetében is.

A Facebook előrebocsátotta, hogy fellebbezni fog a Hatóság döntése ellen, a Facebook szerint a népszerűség nem jelent tisztességtelen erőfölényt.

Bővebben

Uniós megállapodás született a digitális szerzői jogokról

2019. február 13-án megállapodás született az Európai Parlament és a Tanács között a digitális szerzői jogi szabályozás tervezett módosításáról. Az új irányelv többek között hatással lesz az olyan nagyvállalatokra, mint a YouTube, a Facebook és a Google News.

Az internetvállalatok a tartalmak megjelenítéséért sok esetben nem szereznek be engedélyt a szerzői jogok birtokosától, sőt a felhasználóik által feltöltött tartalmakért sem vállalnak felelősséget. Jelenleg az egyetlen jogi kötelezettségük az, hogy a jogtulajdonos kérésére eltávolítsák a törvénysértő tartalmakat.

A módosítás célja az internetvállalatok felelősségének megállapítása, növelve a jogosultak (vagyis zenészek, előadóművészek, forgatókönyv-szerzők, újságírók és kiadók) esélyeit arra, hogy tisztességesebb jövedelemhez jussanak az online megjelenő munkájukból.
Egyes rendelkezések az internetre jellemző szólásszabadság garantálására vonatkoznak, ennek érdekében újságcikkekből vett rövid részleteket, GIF-eket és mémeket ezentúl is meg lehet osztani, továbbá a Wikipediához hasonló online enciklopédiák nem kereskedelmi célú feltöltése sem esik fenti korlátozás alá.

A megállapodás védi és ösztönzi a kisebb platformokat és a start-up vállalkozásokat is azáltal, hogy enyhébb előírások vonatkoznának rájuk, mint például a Youtube-ra vagy a Google-re.

Az informális megállapodást még hivatalosan is meg kell erősíteni a Tanácsban és az Európai Parlament plenáris ülésén is.

Bővebben