Állásfoglalások

Összefoglaló a reklámadó törvény módósításáról szóló törvényjavaslatról

A nemzetgazdasági miniszter 2017. március 28-án törvényjavaslatot („Javaslat”) nyújtott be a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény („Ratv.”) módosításáról.

A Javaslat benyújtásának oka az Európai Bizottság („Bizottság”) magyar reklámadóra irányuló vizsgálatában hozott negatív határozatának végrehajtása, melyben megállapítást nyert, hogy az adókulcsok progresszivitása és az elhatárolt veszteségeknek az adóalapból történő levonására vonatkozó, a Ratv-ben megállapított rendelkezések jogellenes állami támogatásnak minősülnek, így a Bizottság kötelezte Magyarországot, hogy szüntesse meg a vállalatok közötti indokolatlan megkülönbözetést, és állítsa helyre az egyenlő bánásmódot a piacon.

További részletek…

Összefoglaló a reklámtörvény módosításáról

Az Országgyűlés 2016. december 12-én elfogadta az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot („Módosító törvény”), melynek 20. pontja (53-56.§) rendelkezik a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) módosításáról.

További részletek…

Összefoglaló a reklámadó törvény 2017. január 1-jével hatályba lépő módosításáról 2.

2016. június 15-én került kihirdetésre az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény, melynek 12. pontja (108.§) rendelkezik a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény („Ratv.”) módosításáról. A Ratv-t érintő módosító rendelkezések („Módosítás”) 2017. január 1-jén lépnek hatályba.

További részletek…

Összefoglaló a reklámadó törvény 2017. január 1-jével hatályba lépő módosításáról

2016. június 15-én került kihirdetésre az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény, melynek 12. pontja (108.§) rendelkezik a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény („Ratv.”) módosításáról. A Ratv-t érintő módosító rendelkezések („Módosítás”) 2017. január 1-jén lépnek hatályba.

További részletek…