Hírek

Októbertől emelkednek a közjegyzői díjak

2018. október elsejétől hatályba lép a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII.23.) IM rendelet (továbbiakban: „Díjrendelet”), mely a korábbi 1991-es rendeletet váltja fel. Az újonnan hatályba lépő Díjrendelet figyelembe veszi az 1992 óta bekövetkezett gazdasági, társadalmi változásokat, például az átlagkereset növekedését.

További részletek…

A Google elleni versenyfelügyeleti eljárás kötelezettségvállalással zárult

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2016-ban indított versenyfelügyeleti eljárást a Google LLC (Google) ellen, mert feltételezte, hogy a vállalkozás tájékoztatási gyakorlatával megsértette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát.

A GVH észlelte, hogy a Google az Allo chatklienssel kapcsolatban, annak piacra vezetését megelőzően azt kommunikálta, hogy az alkalmazás végpontok közötti titkosítással fog működni, másfelől a hatóság felfigyelt arra is, hogy a piacra vezetést követően a fogyasztók az alkalmazás telepítése során nem kaptak részletes információt az Allo chatkliens adatkezelési és adattárolási gyakorlatával kapcsolatosan.

További részletek…

Jogsértő adategyeztetés miatt bírságolta az NMHH a Vodafone-t

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2018. augusztus 27-én megjelent közleménye szerint a Vodafone – az érintett előfizetői kör mintegy egyharmadánál  – nem a törvényi előírásoknak megfelelően végezte el a 2017. évi feltöltőkártyás adategyeztetést, ráadásul a nem egyeztetett SIM-kártyákat is csak egy héttel a határidő után kapcsolta le. Fentiek miatt a hírközlési hatóság 40 millió forintra bírságolta a szolgáltatót. A Vodafone fellebbezett a hatóság júniusi döntése ellen, amelyet azonban a másodfokú hatóság augusztus 24-én helybenhagyott.

További részletek…

Az Európai Unió Bíróságának döntése szerint fényképek más internetes oldalakon történő közzététele esetén a szerző újabb engedélyére van szükség

Az Európai Unió Bírósága 2018. augusztus 7-i sajtóközleményében jelentette meg a Land Nordrhein-Westfalen kontra Dirk Renckhoff ügyben meghozott ítéletét, mely szerint „valamely internetes oldalon a szerző engedélyével szabadon hozzáférhetővé tett fényképnek valamely másik internetes oldalon történő online elérhetővé tételéhez e szerző újabb engedélyére van szükség. Az ilyen online elérhetővé tétellel ugyanis a fényképet új közönség számára teszik hozzáférhetővé.”

További részletek…

Eljárást indított a GVH az online társkereső be2-val szemben

A Gazdasági Versenyhivatal amiatt indított versenyfelügyeleti eljárást az online társkereső szolgáltatást nyújtó be2 S.à.r.l. (be2)-val szemben, mert a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát feltételezetten megsértette.

A GVH már korábban is, az ún. ICPEN Sweep-et követően beszámolt arról, hogy kiterjedtebb figyelmet kíván fordítani azon oldalak gyakorlatainak megvizsgálására, amelyek online társkereső szolgáltatást nyújtanak. Ennek fényében a be2 magatartását tükröző piaci jelzések – melyek a GVH tudomására jutottak – következtében határozta el a GVH a versenyfelügyeleti eljárás megindítását. Ennek függvényében vizsgál a Versenyhivatal több olyan, a www.be2.hu által tanúsított, az online felületen nyújtott szolgáltatással kapcsolatos magatartást, amelyek miatt felvetődhet a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak a be2 általi folytatása.

További részletek…

Kihirdették az Infotörvény érdemi módosítását célzó törvényt

A GDPR hatályba lépése szükségessé tette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) módosítását, melyet a GDPR rendelet hatályba lépése után nem sokkal valamelyest módosítottak is annyiban, hogy a GDPR előírásainak első alkalommal történő megsértése esetén csak figyelmeztetik az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót a jogsértésre, továbbá kijelölték a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a GDPR-ban megállapított feladat- és hatáskörök elvégzésére.

További részletek…

Megtévesztő hitelkártya-ajánlatai miatt bírságolta az MNB a Budapest Bankot

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2018. július 13-án megjelent sajtóközleménye szerint a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. (Budapest Bank) tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított a fogyasztókkal szemben, amikor a hitelkártyákhoz kapcsolódó ügyfélmegtartó és használatösztönző programjában ígért kedvezményeket egyáltalán nem, vagy csak késedelmesen írta jóvá, továbbá olyan fogyasztókat is megkeresett ajánlatával, akik a kedvezmény feltételeinek meg sem feleltek.

További részletek…

Az Európai Bizottság szerint az Airbnb kereskedelmi gyakorlatával uniós fogyasztóvédelmi szabályokat sért

Az Európai Bizottság 2018.07.16-án megjelent sajtóközleménye szerint az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok és a Bizottság felszólították a szálláshelyek online piacterét üzemeltető Airbnb Ireland, private unlimited company-t (Airbnb), hogy hozza összhangba szerződési feltételeit az uniós fogyasztóvédelmi szabályokkal, és átláthatóan tüntesse fel árait.

További részletek…

Módosult az Infotörvény

2018. június 29-én változatlan tartalommal kihirdették és azt követő napon hatályba is lépett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2018. évi XIII. törvény.

További részletek…

2018. július 1-től változott a Cégtörvény

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 2018. július 1-től számos pontban változik. Alábbiakban röviden megemlítjük a legfontosabb változásokat.

A cégbíróság a jövőben a természetes személyek nyilvántartását vezető szerv értesítése alapján automatikusan jegyzi be a cégjegyzékbe a természetes személy lakcímének változását.

További részletek…